All episodes

I det här avsnittet samtalar vi med två språkombud - Elin Ferrari och Maria Mases. De arbetar i Uppsala inom hemvården. Vi pratar om hur de har strukturerat sitt arbete, vilka effe...

I avsnitt 6 som är det sista i den här säsongen summerar vi våra tidigare samtal, pratar lite mer om vad det innebär att lära sig ett nytt språk som vuxen och inte minst samtalar v...

Intresset för att använda språktest vid rekrytering växer. Arbetsgivare ser ofta testet som en möjlighet att matcha kraven på yrkessvenskan mot den sökandes språknivå. Vi samtalar ...

Vad är en integrerad språk- och yrkesutbildning? Hur kan arbetsplatser och utbildningar samverka för att stärka elevernas yrkes- och språkkunskaper? Och hur behöver i sådant fall a...

Hur hänger språkutveckling på arbetsplatsen och kvalitetsarbete ihop? Vi pratar med Roya Zand verksamhetschef på Ametistens äldreboende i Solna. Hon berättar om sina erfarenheter o...

Kan man räkna på vilken nytta en satsning på språkstöd med hjälp av språkombud kan ge? Vad är det man räknar på,  och vad vinner organisationen, de anställda och samhället på en så...

Vad menas egentligen med yrkessvenska? Vad kan man göra på arbetsplatsen för att stärka språket och språkutvecklingen? Eller är det kanske skolans uppgift?  Vi vrider och vänder på...

« Newer Episodes

Podbean App

Play this podcast on Podbean App