I det här avsnittet pratar vi med Palle Storm som har studerat äldreomsorgen utifrån ett genus-, etnicitets och rasifieringsperspektiv. Att ses som "annorlunda" har Palle själv erfarenhet av, och i sin forskning har han intresserat sig för hur föreställningar om kroppens utseende, språk och kompetens är kopplade till varandra. Vi får följa med på Palles resa som forskare med cirka femton års egen arbetslivserfarenhet som vårdbiträde och undersköterska inom äldreomsorgen. Palle Storm är socionom, fil. master och fil. dr i socialt arbete. 

Share | Download(Loading)