Vi samtalar med Caroline Olsson, chef för avdelning för arbetsgivarpolitik på SKR och Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal. De båda organisationerna är tillsammans med Fremia, Sobona och Vårdföretagarna medlemmar i föreningen Vård- och omsorgscollege som arbetar med att trygga kompetensförsörjning. Vi pratar om vad arbetsgivare respektive arbetstagare kan behöva för att satsningar på språket på jobbet ska få effekt.

Share | Download(Loading)