Vad är en integrerad språk- och yrkesutbildning? Hur kan arbetsplatser och utbildningar samverka för att stärka elevernas yrkes- och språkkunskaper? Och hur behöver i sådant fall arbetsplatserna vara rustade för att stötta elever/praktikanter?

Vi samtalar med Tobias Fannkvist, rektor på Campus Åsö vuxenutbildning i Stockholm. Tobias har ansvarat för integrerade språk- och yrkesutbildningar. Tillsammans med Tobias pratar vi om vilka fördelar sådana utbildningar kan ha.

Share | Download(Loading)