Tommy Josefsson arbetar han som integrationsstrateg i Jönköpings kommun. Han undervisar också i interkulturell kommunikation på högskolan i Jönköping. Vi pratar med Tommy hur bakgrund, utbildning, kultur och historia formar olika sociala koder som bland annat påverkar hur vi förväntar oss att kommunikationen på en arbetsplats ska fungera.

Share | Download(Loading)