Vad menas egentligen med yrkessvenska? Vad kan man göra på arbetsplatsen för att stärka språket och språkutvecklingen? Eller är det kanske skolans uppgift? 

Vi vrider och vänder på de här frågorna och en hel del andra tillsammans med Gunlög Sundberg och Aina Bigestans, språkforskare på Stockholms universitet.

Share | Download(Loading)