Kan man räkna på vilken nytta en satsning på språkstöd med hjälp av språkombud kan ge? Vad är det man räknar på,  och vad vinner organisationen, de anställda och samhället på en sådan satsning? Vi pratar med Anders Johrén, civilekonom från Nyckeltalsinstitutet som förklarar detta och ger konkreta exempel. 

Share | Download(Loading)