Hur hänger språkutveckling på arbetsplatsen och kvalitetsarbete ihop? Vi pratar med Roya Zand verksamhetschef på Ametistens äldreboende i Solna. Hon berättar om sina erfarenheter om språkutvecklande arbete och hur hon ser på chefens roll i detta arbete.

Share | Download(Loading)